איך כותבים אותיות ?

איך כותבים אותיות בסגנון 'דפוס' ?

כתיבה ראשונה: תפריט זה של כתיבת אותיות בצורת "דפוס" מיועד בעיקר לגילאי חובה ולכיתה א', מסורת ארוכה היא שאת הכתיבה הראשונה של אותיות הכתב העברי מתחילה דרך כתב "דפוס" ולאחר מכן עוברים לכתיבה בכתב עגול.
אופן כתיבת האות מוצג בסדר מומלץ .
לימוד כתיבת האות א
לימוד קריאה עברית - כתיבה ראשונה - צורה צבע וצליל
לימוד כתיבת האות  א שלב ראשון
לימוד כתיבת האות  א שלב שלישי
לימוד כתיבת האות  א שלב רשני

ראשית האות מוצגת בשמה ובכתיב מלא-בשיטת צורה צבע וצליל, בהמשך האות מוצגת בצורת כתב ה"דפוס" ולאחר מכן האופן המומלץ של שלבי כתיבת כל אות ואות.

 בתהליך הלמידה מומלץ לעצור מידי פעם את הסרטון בהתאם להתקדמות, ובהתאם לתרגולי הכתיבה.
  להמחשה - לפניכם שלושה סרטונים: בהצלחה ! 

חלק ראשון  תצוגת האופן המומלץ לכתוב אותיות בדפוס:
מהאות א עד ל - כתיבה ראשונה, איך כותבים אותיות "דפוס" (א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל)

​​​​חלק שני תצוגת האופן המומלץ לכתוב אותיות סופיות בדפוס:  מהאות מ עד ת -כתיבה ראשונה, איך כותבים אותיות סופיות "דפוס" (ך,ם,ן,ף,ץ)

 חלק שלישי תצוגת האופן המומלץ לכתוב אותיות סופיות בדפוס: כתיבה ראשונה, איך כותבים אותיות סופיות "דפוס" (ך,ם,ן,ף,ץ)
"...צורה צבע וצליל מתמקדת במיומנויות פענוח ובמיוחד בקריאת הניקוד, השיטה מבוססת על יצירת אסוציאציות בין צבעים וצורות לבין התנועות שבשפה, ומיועדת לפיכך, לחיזוק העבודה על תנועות הניקוד בעברית, ובכך יתרונה..."

הוועדה לאישור חומרי לימוד, משרד החינוך:

פרופ' רם פרוסט,   פרופ' מיכל שני,  ד"ר אילנה בן דרור,  ד"ר אוולין שתיל

לדף הבית
 
תפריט דף הבית