​​​​​​​איך כותבים אותיות בכתב עגול

כתיבת אותיות בעברית בכתב עגול


כתיבה נכונה של אותיות בכתב

כתיבת אותיות בכתב עגול היא המשך טבעי לכתיבת אותיות בכתב דפוס, כאשר שניהם גם יחד מהווים חלק בלתי נפרד מחוויית לימוד הקריאה. 

לימוד כתיבת אותיות בדפוס מתחיל בד"כ בתחילת כיתה א ואף לפני בגן חובה. המעבר לכתב עגול נעשה באמצע כיתה א. 

הכתיבה העגולה בגילאים אלה ומעלה נחוצה להכנת שיעורי בית על המחברות או החוברות כמו גם למטלות אלה ואחרות. אך מלבדן הכתיבה היא ביטוי אישי ופרטי של כל אדם ואדם, בין היתר של עיבוד מחשבות שונות לכתיבה בפועל בהליך לימוד הקריאה.

כלומר, עצם הכתיבה היא צורת קריאה מובנת בעיבודן של מחשבות נקראות, נשמעות ומדוברות שעוברות לכתב.
באמצעות הכתיבה פעילות המוח מתפתחת יותר ויותר לשיפור הזיכרון, להגיון, לסדר, להרחבת אוצר מילים ועוד ועוד. 

הכתב העגול מאפשר כתיבה מהירה יחסית של אותיות הא-ב שמרכיבות מילים ומשפטים ובכלל. רצוי עד מאוד שלמידת כתיבת האותיות בכתב, תהא ע"פ סדר נכון במה שכינו פעם "כתיבה תמה".

סדר הכתיבה באופן המומלץ מרגיל לכתיבה עגולה מתמשכת, כאילו מדובר בציור של ספירלה מחוברת ומתמשכת (מימין לשמאל) ללא הפסק:
ספירלה להמחשת כתב עגול

המעבר בין האותיות השונות קל יותר אם אופן הכתיבה יהא ע"פ סדר, ולהמחשה - אם נרצה לכתוב את המילים "כתב עגול" בדרך מהירה מחוברת וספירלית זה יכול להיראות כך:
כתב עגול מחובר

אך עם ההפסקות הנדרשות (מודגשות באדום) זה יראה כך:
כתב עגול מחובר ספירלית

והלכה למעשה
כתיבה עגולה בהפסקות קלות:  
כתב עגול בהפסקות
 
אפשרות זו נרכשת עם הזמן ביתר קלות אם לומדים, מתרגלים ומקפידים על אופן כתיבת האותיות בסדר מומלץ.

​​​​​​​הדגמה לכתיבת האות א בכתב עגול - מימין לשמאל
כתיבת האות א בכתב עגול
הדגמה לאות נוספת בכתב עגול (יותר קלה)  האות כ
כתיבת האות כ בכתב עגול
 סרטון המחשה של לימוד כתיבת האות כ בסדר המומלץ
מערכי שיעור של כתיבת כל האותיות כולל סופיות בכתב עגול ע"פ סדר מומלץ מוצעים באתר זה.
מערכי שיעור לכתב עגול
לימוד כתיבת האותיות, הן בכתב דפוס והן בכתב עגול, כדאי שילווה במילים בעלות משמעות בהדגש על אות פותחת או צירוף פותח.

לקידום ושכלול לימוד הקריאה במהירות, מומלץ שכל אות או צירוף הנלמד בכתיבה, יש להוסיף סימני ניקוד שונים, להשמיע / לשמוע את צלילן ולשנן.
מערכי שיעור
55 מערכי שיעור
מחיר מיוחד
235
120
 
0
דף הבית