איך קוראים ב- 4 אותיות

קריאה ראשונה בצורה צבע וצליל


לימוד קריאה ב -4 אותיות 

שמות וצלילי אותיות בתנועות שונות-מנוקדות
צורה צבע וצליל, עושה שימוש בחמש קבוצות ניקוד בסיסיות שנקבצו בתוך חמש צורות צבעוניות מנוקדות (תומכים). מניחים אות על ה"תומכים"  וכך מרכיבים צירופים שונים. קוראים ומשמעים בקול, מהצירופים מרכיבים מילים.... ופשוט קוראים.
בקריאה ראשונה זו נבחרו  4 אותיות שמרכיבות את המשפט הקצר אני קורא.
אפשר גם לנסות להקליד את המילים במחשב, לפענח את הניקוד ולקרוא.
אני קוראת
לימוד האות א בניקוד
כל אות מוצגת ונשמעת בשמה ובצליל שהיא מייצגת, לאחר מכן האות נשמעת ומוצגת בתוך חמש צורות צבעוניות מנוקדות ובהמשך בתוך סימני הניקוד בשחור. 

לאחר הרכבת המשפט אני קורא, ממשיכים להרכיב מילים מאותן האותיות שנלמדו (ומהצירופים).
 קריאת המשפט מוצגת עם וללא ה"תומכים"

לסיכום בסרטון זה לומדים:
​​​​​​​איך קוראים ב-4 אותיות קריאה ראשונה:

אני קורא
​​​​​​​מה למדנו מהסרטון?!
  • שמות של 4 אותיות
  • צלילי האותיות
  • צלילי האותיות בתנועות שונות-מנוקדות
  • הרכבת משפט קצר (אני קורא)
  • תוסף למתקדם של המשך הרכבת מילים נוספות
בשינון חוזר מומלץ להשתיק את הרמקול כמו כן, לעצור מידי פעם את הסרטון, לתרגל לפי הצורך ולהמשיך בהתאם להתקדמות.
כדאי ללמוד כל פעם שתי אותיות עם שני תומכים לפחות- עם התומכים ו/או בלעדיהם
ילד מחזיק ספר של לימוד קריאה חווייתי

יתרונות צורה צבע וצליל

•   שימוש בכלים ידידותיים ומוכרים אינטואיטיבית אצל הילדים •   צמצום לחמישה צלילונים בלבד – פחות עומס על הזיכרון •   לימוד חווייתי ומשרה ביטחון •   רישום כפול של המילים והמשפטים – עם התומכים ובלעדיהם •   מתן מענה הולם לכל הרמות.

"...ריכוז קבוצות הניקוד הבסיסיות בחמש צורות צבעוניות בלבד מקל את המלאכה, ולימוד הקריאה הופך להיות מהנה ומשעשע..."

מתוך חוזר מנכ"ל  משרד החינוך

ערכת לימוד הקריאה
"...צורה צבע וצליל מתמקדת במיומנויות פענוח ובמיוחד בקריאת הניקוד,
השיטה מבוססת על יצירת אסוציאציות בין צבעים וצורות לבין התנועות שבשפה,
ומיועדת לפיכך, לחיזוק העבודה על תנועות הניקוד בעברית, ובכך יתרונה..."

הוועדה לאישור חומרי לימוד, משרד החינוך:

פרופ' רם פרוסט,   פרופ' מיכל שני,  ד"ר אילנה בן דרור,  ד"ר אוולין שתיל

 
0
דף הבית