הכנה לכיתה א' - לימוד אותיות הא-ב העברי

הקריאה בנוייה מרצף של אותיות שונות המרכיבות מילים משפטים וכן הלאה.

לימוד אותיות הא-ב העברי - הכנה לכיתה א'.  לימוד אותיות הא-ב הוא בראש ובראשונה הכרת צורתה הגרפית של כל אות ואות, וכמובן את שם האות (באשר לצלילים ראה בסרטון 4 אותיות). בסרטון שלפנינו האותיות מוצגות בצורתן הגרפית בפונט הנבחר ע"ש פרנק-רהיל, פונט המאומץ מאז תחילת המאה על מרבית הטקסטים הכתובים בכתב העברי, ושרוב העיתונות ורוב הספרים כתובים בו, ומסתבר שפונט זה נקלט ומפוענח היטב אצל הקורא.
שתי בנות ואמא לומדות לקרוא
כל אות שנלמדת מוצגת תחילה בשמה המלא. האות נשמעת ומוצגת בכתיב מלא ע"פ שיטת צורה צבע וצליל. בין אות לאות ניתנת הפסקה קלה לחזור שוב על שם האות, בכל מקרה ניתן לעצור את שמיעת הרמקול, על מנת לחזור ולשנן. לקראת סוף הסרטון של לימוד האותיות, מוצגות האותיות הסופיות
האות א
לכל אות  קסם משלה, הן בשמה והן בצורתה, יש מהאותיות שמסייעות לניקוד כמו י (לחיריק מלא) או ו' לחולם מלא או לשורוק, יש מהאותיות שדומות קצת בצורתן החזותית  כגון  ו-ז,  ב-כ  ד-ר  ח-ת ,  ויש שדומות בצלילן כגון  ב-ו  ט-ת, כ-ק. יש אותיות דגושות/רפויות כגון ב-ב  כ-כ  פ-פ  (התייחסות לאלה בספר צורה צבע וצליל). כל אלה ועוד הם אלה שמרכיבים את השפה העברית הדבורה והכתובה - את הקריאה העברית.
 לימוד אותיות הא-ב העברי, הכנה לכיתה א', לילדי הגנים ובכלל
לאחר שלמדנו את אותיות הא-ב, ניתן מיד ללמוד קריאה בעזרת 4 אותיות 

קריאה ראשונה:

 ללימוד קריאה -4 אותיות: שמות וצלילי אותיות בתנועות שונות-מנוקדות
לחצו כאן


אני קורא
"...צורה צבע וצליל מתמקדת במיומנויות פענוח ובמיוחד בקריאת הניקוד, השיטה מבוססת על יצירת אסוציאציות בין צבעים וצורות לבין התנועות שבשפה, ומיועדת לפיכך, לחיזוק העבודה על תנועות הניקוד בעברית, ובכך יתרונה..."

הוועדה לאישור חומרי לימוד, משרד החינוך:

פרופ' רם פרוסט,   
פרופ' מיכל שני,
 ד"ר אילנה בן דרור,  
ד"ר אוולין שתיל

אני קוראת
יתרונות צורה צבע וצליל

•   שימוש בכלים ידידותיים ומוכרים אינטואיטיבית
     אצל הילדים

 •   צמצום לחמישה צלילונים בלבד
•    פחות עומס על הזיכרון

 •   לימוד חווייתי ומשרה ביטחון 
•   רישום כפול של המילים והמשפטים
    – עם התומכים ובלעדיהם

 •   מתן מענה הולם לכל הרמות.

לרכישת "קל ניקוד" לחצו כאן
לרכישת הספר "צורה צבע וצליל" לחצו כאן


"...ריכוז קבוצות הניקוד הבסיסיות בחמש צורות צבעוניות בלבד מקל את המלאכה, ולימוד הקריאה הופך להיות מהנה ומשעשע..."

מתוך חוזר מנכ"ל  משרד החינוך

03-9095070
צופיה-איכות בחינוך


לדף הבית
 
תפריט דף הבית