לימוד קריאה כתיבה אותיות סופיות ובשווא

מחיר משלוח: חינם!

מחיר 40 ₪
לימוד קריאה כתיבה אותיות סופיות ו- בשווא כ ך עד צ ץ
 

דפי עבודה מערכי שיעור על האותיות  בשמונה קבצים של PDF להדפסה*

כ' בשווא/סופית + מ' בשווא/ סופית + נ' בשווא/סופית + פ'בשווא/ סופית +
צ' בשווא/סופית + סיכום אותיות סופיות + שווא בתחילת ובאמצע מילה +
כתיבת שמות שאנו מכירים
 
(כ- 45 עמודים)

 

*דפי העבודה נשלחים לכתובת המייל של המזמין/נה

 

מה בתכנים / דפי עבודה?

קבצים 1 עד 5  - מערכי שיעור - אותיות סופיות ו- בשווא 
לימוד והיכרות האותיות  כתיבה חופשית
לימוד וקריאת האותיות בתנועות (בצירופים שונים)
קריאת מילים - אותיות פותחת ו/או בצירופים פותחים
לימוד כתיבת האותיות בדפוס לפי סדר מומלץ
סיוע במילים וציורים, הפעלות לשינון וחזרה

דפי הנחייה למורה/מלווה
קובץ 6  -  סיכום 
סיכום על החומר הנלמד אותיות סופיות ו- בשווא 
קובץ 7 - שווא בתחילת ובאמצע מילה  
קובץ 8 - כתיבת שמות שאנו מכירים  
 

צורה צבע וצליל, מסייעת בהקניית ראשית הקריאה בדרך קלה ומהנה,
המטרה היא בראש ובראשונה לפענח את הצירופים השונים,
לחבר אותם למילים בעלות משמעות, ומאליו לקריאת משפטים וכן הלאה.

בשלבים הראשונים נעשה שימוש בתומכי צורה צבע וצליל.
בהדרגה ולפי קצב ההתקדמות משילים את התומכים וקוראים בסימני הניקוד בלבד. 

 
תפריט דף הבית