סרטוני אותיות א ב קריאה וכתיבה 

אותיות הא ב בסרטונים קצרים מבית צורה צבע וצליל 

סרטוני אותיות האלף בית 

אותיות הא ב מוצגות באמצעות סרטונים קצרים, לקריאה וכתיבה נכונה.
כל אות מוצגת בשמה הכיתובי , הגייתה בקול והאופן המומלץ לכתיבת כל אות ואות בכתב דפוס.
אמנם לימוד הכרת האותיות וקריאתם מובאת בסדר כרונולוגי, אך אפשר להתחיל מכל אות.
הסרטונים מותאמים לאלה המלווים את גילאי גן חובה ותחילת כיתה א בהלימה למערכת הכלים קל ניקוד. של צורה צבע וצליל

לימוד ופירוק שם האות

שם האות נכתב ונהגה בצירוף פותח של צליל האות הנלמדת, ומיד אופן וסדר הכתיבה הנכונה של האות עצמה. 
לדוגמה האות גימל תוצג בצירוף פותח גִי כמו שם האות - גימל. 
בשלב יותר מתקדם -  אפשר ללמוד את הצירוף הממשיך גי  מֶ  ל  וכן הלאה את צליל האות המסיימת  גי מ ל.

הרכבת מילים מהצירוף הפותח

דוגמת האות גימל משמשת המחשה ליתר האותיות. כדאי להרכיב מילים מהצירופים הפותחים של האותיות ו/או מהצירופים המכילים אותה ואף ליצור מילות תפל,
לקרוא ולשנן, וזו אחת מן הדרכים לפענוח פונולוגי:
הכלים של קל ניקוד בהם האות היא המצטרפת לניקוד
מאפשרים לערבב בין הצירופים השונים ו/או המילים שניתן להרכיב.
להמחשה באשר לאות גימל. לאחר שפירקנו, פענחנו וקראנו  גִי   מֶ   ל , אפשר לנסות ולהרכיב מילים משם האות עצמה  גִיל   לִי  מִי  או מילות תפל  מֶגִיל  מֶלִיג  לֶמִיג  וכד',  
כאמור, בהזדמנות זו, בהתאם להתקדמות,  אפשר גם ללמוד צלילי אותיות בסוף מילה כגון  ל - ללל    ג - גגג

לשים לב: כל צירוף פותח מוצג בתוף צורה צבעונית מותאמת מתוך חמשת הצורות הצבעוניות.
האותיות נמצאות בתוך בתים (מחומשים) ומונחות על צורות צבעוניות מנוקדות. 
צורה צבע וצליל מאפשרת לימוד תוך תחושת משחק וביטחון בעצם ההתעסקות עם אותיות וצורות הצבעוניות בקריאת הצירופים והמילים.
בהמשך יוצגו בדף זה יתר האותיות
 
0
דף הבית