אותיות סופיות בשפה העברית 

לימוד קריאה בצורה צבע וצליל

קריאה, כתיבה וזיהוי אותיות סופיות – צלילי אותיות סופיות ואותיות רגילות

צלילי האותיות הסופיותתת


בשפה העברית יש 5 אותיות סופיות ל 5 אותיות רגילות

לאות כ     האות הסופית ך          
לאות מ    האות הסופית ם
לאות נ    האות הסופית ן
לאות פ    האות הסופית ף
לאות צ    האות הסופית ץ
המחשה "צלילית":

         האות כחץהמחשת צליל לאות ך סופית               האות מחץהמחשת צליל לאות ם סופית               האות נחץהמחשת צליל לאות ן סופית

                     האות פ רפהחץהמחשה לצליל האות ף סופית                   האות צחץהמחשה לצליל האות ץ סופית
                                   

אותיות סופיות במילים - בשיטת צורה צבע וצליל


האותיות הסופיות - ך  ם  ן  ף  ץ - בשפה העברית, כשם הגדרתן - מיקומן בסוף מילה כגון: 

מגף, אף, צדף
אחים, שמים, אבזם
ארץ, מרץ, אמיץ 
מלך, לילך, חינוך
איתן, עשן, חתן


שימו לב! בדוגמאות המילים בשיטת צורה צבע וצליל, ניתן לראות את האות הרגילה ואת האות הסופית שלה.
סכך, מים, ענן טפטוף עציץ
האות הסופית מופיעה ונעלמת - נשמעת כעיצור.  
קבצים לאותיות בשווא ואותיות סופיות
ילדים לומדים קריאה
כיתוב סכך בצורה צבע וצליל
כיתוב מים בצורה צבע וצליל
כיתוב ענן בצורה צבע וצליל
כיתוב טפטוף בצורה צבע וצליל
כיתוב עציץ בצורה צבע וצליל


אותיות הא ב הרגילות ממוקמות בתחילת או באמצע מילה וגם בסוף מילה - לכאורה , סופיות" אך ללא שינוי צורתן הגרפית.
לעומת האותיות המוגדרות כסופיות שצורתן שונה במקצת.
האותיות הרגילות בסוף מילה נשמעות כעיצורים - כמו האותיות הסופיות (למעט האותיות השותקות בסוף מילה א.ה.)
 
דף הבית