שיעור על השווא - שווא נע ושווא נח

שיעור על השווא

מחיר משלוח: חינם!

12

פענוח סימן הניקוד שווא - לימוד קריאה עברית- שווא בתחילת ובאמצע מילה

דפי עבודה לכיתה א, לימוד קריאת השווא בשפה העברית בשיטת צורה צבע וצליל


שווא – סימן ניקוד

השווא בניקודו הקלאסי סימן הניקוד שוואאיננו תנועה.
השווא נהגה בשתי צורות - שוא נח ושוא נע. החוקיות הקובעת אילו שוואים נעים ואלו שוואים נחים,
כמו גם צורת ההגייה של השוא הנע, השתנו עם התפתחות השפה העברית. לימוד הקריאה לגיל הרך,
לא מצריך לעת עתה להיכנס לדקדוק ולעומק היסטוריית השווא המסורתית ו/או המקראית, ושיטת צורה
צבע וצליל
מלמדת את הקריאה לפי העברית בת ימינו. בשפה העברית קיימים שני סוגי שווא - שווא נע ושווא נח:

 

שווא נע

שווא נע בתוך משולש בצבע סגול                     המילה זאב בצורה צבע וצליל ובכתב רגיל
שווא נע - נהגה בראש או באמצע מילה כמו צליל צירי וסגול כגון זְאב, בְּאר, תְאנה, מפתְּחות. בשיטת צורה צבע
וצליל יופיע שווא נע בתומך משולש בצבע סגול. ויש שהשווא נע נהגה בעברית בת-ימינו כעיצור
כגון, דְבורה, שומְרים.

 

שווא נח 

שווא נע בתוך משולש אפור             המילה מכתב בצורה צבע וצליל ובכתב רגיל

שווא נח - "שאינו נהגה", מופיע לרוב באמצע מילה ונהגה כעיצור, כגון במילים: ילְדה מכְתב, וכו'. במלים מסויימות יסומן
שוא נח גם בסוף מילה, ובאופן מיוחד ב- ך סופית, כמו סמךְ, רךְ, ועוד. בעברית בת ימינו, הוגים בשוא נח גם
מלים כמו דְבורה, שְמואל, ועוד, אף שלפי כללי הדקדוק הם נהגים בשוא נע. בשיטת צורה צבע וצליל השווא
הנח מופיע במשולש בצבע אפור או בלעדיו כי אז יופיע באפור בלבד, כנהוג בעיצורים הנשמעים ללא תנועה.

 

מה במערך השיעור (דפי עבודה) אודות השווא?

לימוד והיכרות ה- שווא בתחילת ובאמצע מילה

קריאת שמות תמונות                                             
שווא בתחילת ובאמצע מילה
המחשה של שווא במילים ותמונות
קריאת מילים מנוקדות עם שווא
כתיבת אותיות מתוך מילים מנוקדות בשווא בתחילת ובאמצע מילה


קבלת הקובץ 

דפי עבודה, קובץ   ***PDF   לשווא בתחילת ובאמצע מילה - תכנים דיגיטלים נשלחים לכתובת המייל של המזמין/נה

*דפי העבודה על האותיות בשווא של כ,מ,נ,פ,צ, ו- ב מופיעות
במסגרת מערכי שיעור נפרדים: אותיות סופיות  ובמערכי שיעור: ב דגושה/רפוייה
נספח: קובץ השווא נכלל המערכי השיעור הנוספים הניתנים במתנה מיוחדת לימים אלו -  לרוכשים את ערכת לימוד הקריאה צורה צבע וצליל

 

 
0
דף הבית
המוצר התווסף לסל בהצלחה!
המשך בקניות עבור לקופה